Jobs

Arta Oshlani
+38345227560
Info

 

1. Emri dhe mbiemri:                      Arta Oshlani

 

2. Ditëlindja:              15 Tetor 2003

 

3. Nacionaliteti:          Kosovare

 

4. Kontakti:          045-227-560

 

5. E-mail adresa                     artaoshlani7@gmail.com

                           

6. Edukimi:

 

 

 

Institucioni

 

 

 

Shkolla fillore   “Naim Frasheri ‘’   Vushtrri

 

Data: 

 

prej (muaji/viti):

deri (muaji/viti):

 

 

 

 

Shtator - 2008 

Qershor - 2017

 

Diploma e fituar

 

Deftes

 

 

 

 

Institucioni

 

 

 

Gjimnazi  “Eqrem Cabej ‘’  Vushtrrri

 

Data: 

 

prej (muaji/viti):

deri (muaji/viti):

 

 

 

 

Shtator - 2017 

Qershor - 2020

 

 

Diploma e fituar

 

 

 

Përgjithshëm

 

 

 

Institucioni

 

UMIB ,,Isa Boletini”  Mitrovicë – Shkencat Kompjuterike

 

Data:

prej (muaji/viti):

deri (muaji/viti):

 

 

Tetor 2022

Vazhdim

 

Diploma e fituar:

 

 

 

 

 

 

8. Njohja e gjuhëve

1. Bazike;   2. Mjaftueshëm;   3. Njohje e mirë punuese;    4. Shumë mirë;     5. Perfekt

 

 

 

Gjuha

 

 

 

Lexim

 

 

E Folur

 

 

Shkrim

 

Shqip

 

 

5

 

5

 

5

 

Anglisht

 

 

4

 

4

 

4

 

 

 

 

 

19. Njohja e punës me kompjuter:

 

Njoh  mirë punën me paketën softuerike të MS Office, Windows, etj.

 

 

10. Patentë  shoferi:

 

Patentë shoferin për kategorinë B 

 

11. Kurset

 

Jam çertifikur për kompjuter:

 

IT Essentials and Soft Skills 

 

Mitrovica – April - August 2022

 Front End Development,


ICT related Training


Undergraduate


None


Fundamental Awareness


None


None


Mitrovice