Jobs

Altin Deliu
+38349422109
Info

CURRICULUM VITAE  

 

 

1. Emri dhe mbiemri:                      Altin Deliu

 

2. Ditëlindja:                                    6 Gusht 2004

 

3. Nacionaliteti:                               Kosovar

 

4. Gjendja Martesore:                      I pa  martuar

 

5. Kontakti:                                      049-422-109

 

6. E-mail adresa                              [email protected]

                             

7. Edukimi:

 

 

Institucioni

 

 

Shkolla fillore   “Ismail Qemali ‘’   Mitrovicë

Data:

 

prej (muaji/viti):

deri (muaji/viti):

 

 

 

Shtator - 2008

Qershor - 2017

Diploma e fituar

Deftes

 

 

Institucioni

 

 

Gjimnazi  “Frang Bardhi ‘’  Mitrovicë

Data:

 

prej (muaji/viti):

deri (muaji/viti):

 

 

 

Shtator - 2017

Qershor - 2020

 

Diploma e fituar

 

 

Përgjithshëm

 

Institucioni

UMIB ,,Isa Boletini”  Mitrovicë – Shkencat Kompjuterike

Data:

prej (muaji/viti):

deri (muaji/viti):

 

Tetor 2022

Vazhdim

Diploma e fituar:

 

 

 

 

8. Njohja e gjuhëve:

1. Bazike;   2. Mjaftueshëm;   3. Njohje e mirë punuese;    4. Shumë mirë;     5. Perfekt

 

  Gjuha

 

 

Lexim

 

E Folur

 

Shkrim

Shqip

 

5

5

5

Anglisht

 

4

4

4

 

 

 

 

10. Njohja e punës me kompjuter:

 

Njoh  mirë punën me paketën softuerike të MS Office, Windows, etj.

 

 

10. Patentë  shoferi:

 

Patentë shoferin për kategorinë B

 

11. Kurset

 

Jam çertifikur për kompjuter:

 

IT Essentials and Soft Skills

 

Mitrovica – April - August 2022

 

 

 Mobile Developer,


ICT related Training


Undergraduate


None


Fundamental Awareness


None


None


Mitrovice